Hamnkommitten - Malevik

Title
Go to content

Hamnkommitten


Hamnkommittén, är en underavdelning till AB Maleviks Villasamhälle som sköter drift och underhåll på bryggor, kajer samt byggnader i hamnen.
Fr o m den 1 januari 2012 har AB Maleviks Villasamhälle, som tidigare varit ett markförvaltande bolag, tagit över ansvaret för hamndriften och för skötsel och underhåll av sjöbodar, båt- och badbryggor samt midsommarfester, strandfester och andra trivselaktiviteter.

Hamnanläggningarna har finansierats av de enskilda fastighetsägarna, genom att de haft möjlighet att köpa nyttjanderätter till båtplats och/eller sjöbod enligt särskilda avtal.

Finansieringen sker genom en årsavgift samt omkostnadsanpassade avgifter för de grenar av verksamheten som fastighetsägaren och hushållet utnyttjar.

Möjlighet finns även för fastigheter utanför Malevik att hyra båtplats i hamnen, vid intresse kontakta hamnkommittén via e-post.

Hamnkommittén kan kontaktas via e-post på hamnkommitten@malevik.se

DokumentarkivBack to content