Historia - Malevik

Title
Go to content

Historia

Maleviks historia
Intressant är att Maleviken då kallades "Gålbyviken".
Slutet 1500-talet början 1600:  Nielsen-Bugge =Bugge från Mallvig
 • 1685 Malevik registreras som rusthåll.  Därefter registrerat som Clåsterhemman fram till jordbruksreformen

 • 1777 Cronohemman    
 • 1780 Ägare: Anna Pettersson     
 • 1795 Ägare: generalauditeuren Hallenstedt + M Ahlqvist     
 • 1800 första gången Maleviks Gård nämns. (Hallenstedt + M Ahlqvist)          
 • 1811 Ägare: Inspector Niclas Norman     
 • 1824 Ägare: Stads-physicus med dr Nils Mortinsson     
 • 1839 Ägare: Schmidt     
 • 1847 Ägare: Löjtnant Frans Lindhé
 • 1862 köpte Carl von Proschwitz Maleviks Gård     
 • 1886 köpte kronolänsman Hommerberg (Hammarberg?) gården.        
 • 1905 (23/5) köpte Tjänstemännens Egna Hem AB Maleviks Gård. Aktiebreven undertecknade av Y Rasmussen, H Nielsen, Wiberg, Örtenblad samt ytterligare en person (oläsligt namn) De anlade bland a. brygga med badhus vid Rödbergets stenpir.
 • 1906   (ca) köpte arkitekt Y Rasmussen, ingenjör Hinke, hr H Nielsen, dr JE Alén, Wiberg tomter från Maleviks gård.    
 • 1911 (4/5): Tjänstemännens Egna Hem AB gick i likvidation AB Maleviks Villasamhälle bildades och de köpte Maleviks Gård. Köpebrevet undertecknades. Säljare: Örtenblad, Alén, Rasmusson, Lorens Lindskog, V Willson Köpare: Örtenblad, Rasmusson, Alén
 • 1911 (8/5) beviljades lagfart i lagtima ting med Fjäre härad. (Skall det vara 1916 05 08?) De första åren sköttes lantbruket av inspektor Dahlgren, senare som arrendator. Därefter drev H Nielsen med hjälp av rättare gården en tid. De hade bland annat diverse tillställningar på gårdens loge.
Karta från 1863.
 
 • 1915 (7/5) Nu arrenderas gården ut igen och fru Sofia Aniansson arrenderar gården .
 • 1916 (26/6) övertar konsul Ernst Roberg arrendekontraktet och efter en tid även samtliga aktier i AB Maleviks Villasamhälle. (Bl a Mellgren var då inblandad.) E Roberg byggde om mangården. Brännvinsbryggeriet blev häststall- smedja ? garage (nuvarande Stenstugan). Källarlyckan fick sitt namn efter en källare för potatislagring som låg där. E Roberg grävde ut de två dammarna på Röaberget för att få tryckvatten. Han anlade också Handelsträdgården och dammen (1928) vid Hamratorpet (som han också ägde)
 • 1939 köpte AB Tomtcentralen, Stockholm, hela Maleviks Gård inklusive AB Maleviks Villasamhälle av Roberg. Styckning och den stora tomtförsäljningen skedde. Direktör Torsten Albrektsson köpte herrgården + Röaberget. Direktör Börjesson köpte stallet och öppnade där antikhandel, tillverkning av kristallkronor (Vasakronan) mm.
 • 1961 (1/5) Maleviksföreningens styrelse beslutar att köpa in AB Maleviks Villasamhälle och den mark som var kvar efter tomtförsäljningen av Tomtcentralen och AB Maleviks Villasamhälle återuppstår.
Back to content