Strandängarna - Malevik

Title
Go to content

Strandängarna

Maleviks Strandängars Vänner

Maleviks Strandängars Vänner bildades 1991 och har till uppgift att verka för öppna och fågelrika strandängar i Malevik.  
Vi har den stora förmånen att låna kor från Tjolöholm som betar på våra strandängar och vi får hit ett antal dräktiga kossor även i år.

Vi skulle uppskatta om ni kan hjälpa till att se efter djuren under en vecka. Den viktigaste uppgiften är att se till att kossorna har vatten, genom att fylla på badkaret. Vänligen anmäl ett antal möjliga veckor av v. 19–35 till maleviksstrandangar@gmail.com . Ni tilldelas endast en vecka och ev. en jourvecka oavsett hur många veckor ni markerar.

Stöd vårt arbete med att sköta våra strandängar och förhindra förbuskning av Malevik.
Betala medlemsavgiften genom att sätta in 200 kr postgiro 636 06 93 – 3. (PlusGirot står på Maleviks segelklubb, där MSV är en sektion.) Glöm ej avsändare.
Medlemsavgifterna används till transport av djuren och underhåll av hagen (stängsel, vattenpost mm).


Vi tackar alla frivilliga krafter som bidrar till vårt öppna landskap!
Back to content