Strandängarna - Malevik

Title
Go to content

Strandängarna

Maleviks Strandängars Vänner

Föreningen bildades 1991

Föreningen, vars namn är Maleviks Strandängars Vänner, är en sektion till Maleviks Segelklubb och har till uppgift att verka för att strandängarna i Malevik hålls öppna och lämpliga för fågellivet.
Varje vår städar vi ängarna så tidigt att vi inte stör fågellivet.

Vi låter kor som vi fn lånar från Tjolöholm beta på våra ängar. Även hästar förekommer.

Medlemmarna hjälps åt enligt ett schema att se till djuren och ge dem vatten.

Vi planerar för att ha djur på våra strandängar även i år. Kan ni hjälpa till med en vaktvecka så anmäl det snarast till Millan Blomfelt. Långenäsvägen 34
Stöd vårt arbete med att sköta våra strandängar och förhindra förbuskning av Malevik. Betala medlemsavgiften genom att sätta in 150 kr på postgiro 636 06 93 – 3. Glöm ej avsändare.
2019 har vi följande aktiviteter:Djurskötsel. Vi avser ha kor på våra strandängar även i år. Anmäl intresse att hjälpa till till Millan Blomfeltd Långenäsvägen 34.
VÄLKOMNA
Back to content