Vägföreningen - Malevik

Title
Go to content

Vägföreningen

Det formella namnet är Maleviks Vägars Samfällighetsförening. Föreningen ansvarar för skötseln av vägarna i området.

Finansieringen sker genom utdebitering på fastighetsägarna och på de hyresgäster som utnyttjar vägarna.

Som nyinflyttad kan du klicka här för mer information om regler och bestämmelser i Malevik.
Kontaktlista styrelse och valberedning
Var rädd om våra barn - kör försiktigt


DokumentarkivBack to content